Nouvèl konpayi an

  • Protecting yourself from the spread COVID-19

    Pwoteje tèt ou soti nan gaye nan COVID-19

    Ou ka diminye chans ou pou yo enfekte oswa simaye COVID-19 lè w pran kèk prekosyon senp: Netwaye regilyèman ak byen men ou ak yon men ki gen alkòl fwote oswa lave yo avèk savon ak dlo. Poukisa? Lavaj men ou avèk savon ak dlo oswa lè wap sèvi ak fwote men ki baze sou alkòl touye viru ...
    Li piplis